2018

Prace licencjackie
 • Wolność osobista w świetle ochrony praw człowieka
 • Źródła i konsekwencje nihilizmu prawnego w ujęciu Vittorio Possentiego
 • Podstawy godności osoby ludzkiej w ujęciu Roberta Spaemanna
Prace magisterskie
 • Rola doktryny ius gentium Pawła Włodkowica w procesie kształtowania się prawa międzynarodowego

2017

Prace licencjackie
 • Koncepcja miłości oblubieńczej według Karola Wojtyły
 • Problem granic ludzkiej wolności. Analiza koncepcji Jeana-Paula Sartre'a i Mieczysława Alberta Krąpca
 • Rola wyobraźni w poznaniu ludzkim na podstawie Traktatu o człowieku i Kwestii o duszy św. Tomasza z Akwinu

2016

Prace licencjackie
 • Quincunx jako antropologiczne kryterium różnicowania cywilizacji według Feliksa Konecznego
 • Dobroć Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu na podstawie księgi I "Sumy Filozoficznej" (rozdziały 37-41)

2015

Prace licencjackie
 • Problem granic ludzkiej wolności w ujęciu Mieczysława A. Krąpca.
 • Podstawy wyodrębnienia relacji transcendentalnych w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca.

2014

Prace licencjackie
 • Próba filozoficznego ujęcia specyfiki kobiecości według Edyty Stein

2013

Prace licencjackie
 • Doświadczenie religijne według Edyty Stein
 • Specyfika aktów woli na podstawie Sumy teologicznej Tomasza z Akwinu.

2012

Prace licencjackie
 • Czynniki konstytutywne cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego.
 • Umowa społeczna jako źródło prawa na podstawie Jana Jakuba Rousseau "O umowie społecznej"

2011

Prace magisterskie
 • Koncepcja rzymskiego rozumienia naturalis ratio na podstawie traktatu Hugona Grocjusza „O prawie wojny i pokoju”

2010

Prace licencjackie
 • Koncepcja prawa naturalnego według Mieczysława Alberta Krąpca
 • Dobro wspólne jako racja formułowania prawa pozytywnego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca
 • Prawa człowieka a problem wolności według Marka Piechowiaka