Katarzyna Pejda

2023

Prace licencjackie
 • Specyfika geomancji feng shui i jej praktyczne zastosowanie.
 • Comfort stations na terenie Chin podczas okupacji japońskiej w latach 1932-1945
 • Boginie Guan Yin i Mazu - charakterystyka i cechy wspólne
 • Początki i rozwój chrześcijaństwa w Chinach
 • Mei Lanfang – wykonawca ról kobiecych dan w Operze Pekińskiej
 • Relacje polityczne między ChRL a USA w latach 1949-2001
 • Polityka KPCh wobec chińskich muzułmanów Hui
 • Rola nefrytu w chińskiej kulturze symbolicznej.
 • Kult jednostki w ChRL na przykładzie Mao Zedonga
 • Wpływ polityki jednego dziecka na pozycję kobiet w ChRL
 • System kar w legistowsko-konfucjańskim społeczeństwie chińskim
Prace magisterskie
 • Pojęcie wstydu we wczesnych tekstach konfucjańskich
 • Postrzeganie niepełnosprawności w konfucjańskim kręgu kulturowym
 • Harmonijne rządy: państwo i społeczeństwo we wczesnej myśli konfucjańskiej
 • Specyfika chińskiego modelu rozwojowego po 1978 roku
 • Falun Gong – charakterystyka ruchu

2022

Prace licencjackie
 • Internet w Chinach i motywy tradycyjnej kultury chińskiej w kulturze masowej
 • Chiński konsument oraz główne strategie marketingowe w handlu internetowym
 • Pierwszy Cesarz Chin - Droga do zjednoczenia państwa
 • “Trylogia Tajwańska” Hou Hsiao-Hsiena jako filmowa retrospektywa współczesnej historii Tajwanu