Katarzyna Pejda
dr Katarzyna Pejda
adiunkt - II Katedra Sinologii
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.pejda_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3091-0534