Katarzyna Pejda uzyskała stopień magistra sinologii w Zakładzie Sinologii Instytutu Orientalistycznego UW w 2001 r. W czasie studiów przebywała na stypendium na rocznym kursie językowym (1995-1996) w Beijing Normal University, CHRL oraz na rocznym kursie językowym (1998-1999) w Taipei Normal University, Tajwan.

W latach 2006-2013 odbyła studia doktoranckie w Zakładzie Sinologii WO UW.

W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Tematem rozprawy był „Obraz moralności w Analektach Konfucjusza. Wzór osobowy w relacji ren". Promotorką rozprawy była prof. dr hab. Lidia Kasarełło, recenzentami: prof. dr hab. Zbigniew Słupski oraz prof. dr hab. Roman Sławiński.

Jej główne zainteresowania badawcze to wczesna myśl konfucjańska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących etyki i moralności oraz badania nad tradycyjnym i współczesnym społeczeństwem chińskim, zwłaszcza konfucjańskie podstawy chińskiego społeczeństwa oraz pojęcie chińskiej twarzy. 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzi: seminarium magisterskie, wykład z filozofii oraz zagadnień społeczno-kulturowych Chin oraz podstawowy kurs języka chińskiego.

Od 2014 roku pełni funkcję sekretarza redakcji zeszytu Sinologia RH.

W czasie wolnym interesuje się wszystkim, co jest związane z Andaluzją, czyta Szekspira i ogląda mecze piłki nożnej. 

 

 

Ważniejsze publikacje:

 

I. Monografie:

 

Konfucjusz, Analekta, opracowanie i tłumaczenie, WUW, Warszawa 2018 [wyjdzie drukiem w styczniu 2019]

 

II. Artykuły:

 

Junzi jako wzór osobowy przedstawiony w Analektach i etos z tym wzorem związany, w: Roczniki Humanistyczne 63 (2015)9, s. 101-119

 

Konfucjuszowskie doświadczenie sacrum - analiza wybranych pojęć w tekście Analektów, w: Roczniki Humanistyczne 63 (2015)9, s. 121-137

 

Samodoskonalenie xiu shen - naśladownictwo wzoru osobowego junzi w Analektach” w: Roczniki Humanistyczne 64 (2016)9, s. 91-118

 

Najwyższa Nauka Da Xue - próba interpretacji w duchu wczesnego konfucjanizmu, w: Roczniki Humanistyczne 66 (2018)9, s. 87- 108

 

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym:

 

"Reintepretacja najważniejszych pojęć Dialogów Konfucjańskich. Klasterowy koncept ren, w: Konfucjanizm i jego współczesne interpretacje". Red. Roman Sławiński CBKW IKŚiO PAN 2013, s. 64-75

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019 16:51