Katarzyna Pejda
  • Koordynator kierunku (od 2021-11-01)
  • Koordynator kierunku (od 2021-10-01 do 2021-10-31)
  • Koordynator kierunku (od 2020-10-01 do 2021-09-30)
  • Koordynator kierunku (od 2019-10-01 do 2020-09-30)