2020

Prace magisterskie
 • Administracja niemieckich obozów koncentracyjnych na przykładzie KL Majdanek
 • Reformy gospodarcze w latach 1947 - 1989 w Polsce
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w latach 1989 - 2007
 • Normatywny aspekt działania aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1956-1990

2015

Prace licencjackie
 • The social and cultural background of European Union integration
 • Economic development- a cause or an effect of European Union integration
 • The Lisbon Treaty and its impact on EU integration
 • Beginnings of EU Institutional integration
 • Social and psychological changes as a result of European Union integration
 • Legal status of Muslims in the European Union
 • Sources of the European Union Law – stagnation or dynamism?
 • The impact of EU integration on self business activity in Poland
 • Education as a factor integrating the European Union
 • Relation of the European Union with other states. Making integration open or hermetic
 • The human rights as a factor of the European Integration

2014

Prace magisterskie
 • Samorząd lokalny w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Studium porównawcze
 • Historyczno-prawne determinanty struktury i funkcji samorządu terytorialnego we Francji ( w XVIII-XX wieku)
 • Historyczne uwarunkowania samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradzkiej
 • Finanse samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej
 • Myśl samorządowa w II Rzeczypospolitej