dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Ustroju i Prawa
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.mackowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1744-931X