20182017

 • Lojalność polityczna czy podejście technokratyczne? Obsada urzędów lokalnych w USA. Studium historyczno-prawne
  [w:] Zeszyty Prawnicze

 • 2016

 • Restrukturyzacja długów amerykańskich municypalitetów na podstawie przepisów Bankruptcy Code
  [w:] Palestra
 • Podstawy prawne działalności NASA jako agencji niezależnej
  [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny

 • 2015  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2013

 • Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych
  [w:] SAMORZĄD TERYTORIALNY


 • 2012


  2011  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  2009  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej