2014

Prace magisterskie
 • Gminny samorząd terytorialny w Polsce w latach 1945 - 1998
 • Powiatowy samorząd terytorialny w Polsce po 1933 roku
 • Samorząd miejski na terenie Królestwa Polskiego w latach 1914-1919 na przykładzie Kielc, Radomia i Lublina

2013

Prace magisterskie
 • Gminny samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918- 1933

2011

Prace magisterskie
 • Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej do 1933 roku
 • Gminny samorząd terytorialny w Polsce po 1933 roku
 • Samorząd lokalny w Stanach Zjednoczonych. Perspektywa historyczna
 • Status prawny gminy. Studium historyczno-porównawcze
 • Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w XIX wieku. Ujęcie normatywne
 • Samorząd powiatowy w Polsce w latach 1933-1998
 • Reformy angielskiego samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku
 • Samorząd wojewódzki w Polsce w latach 1918 - 1998r.
 • Rozwój samorządu terytorialnego we Francji w XIX i XX wieku

2010

Prace magisterskie
 • Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w XIX wieku na przykładzie Francji, Niemiec, Anglii i Szwajcarii
 • Finansowa działalność samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 - 1939
 • Struktura i kompetencje organów gminy w Polsce w okresie międzywojennym
 • Samorząd terytorialny na ziemiach polskich w XIX wieku