The Rule of decentralization equals local self-government? General remarks on local democracy in the U.S. An Introduction to New Explorations

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Review of European and Comparative Law (ISSN: 2545-384X)
Rok wydania: 2018
Tom: 33
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 21-34
Dostęp WWW: https://www.kul.pl/files/1702/review_2_2018_-_pojedynczo/02_pdf.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Katarzyna Maćkowska",
title = "The Rule of decentralization equals local self-government? General remarks on local democracy in the U.S. An Introduction to New Explorations",
journal = "Review of European and Comparative Law",
year = "2018",
number = "2",
pages = "21-34"
}

Cytowanie w formacie APA:
Maćkowska, K. (2018). The Rule of decentralization equals local self-government? General remarks on local democracy in the U.S. An Introduction to New Explorations. Review of European and Comparative Law, 2, 21-34.