2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20202019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Physician-patient communication in healthcare facilities
  [Komunikacja lekarz-pacjent w placówkach służby zdrowia]

  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Patient-doctor communication in healthcare facilities – Part 2
  [Relacja pacjent-lekarz w chronie zdrowia – część 2]

  [w:] Zeszyty Naukowe KUL

 • 2017  2016  Redakcja działu czasopisma naukowego


  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Organizacja konferencji krajowej  2014

  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2013
  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


  Członkostwo w innej organizacji krajowej


  2012  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2010


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego