201820172016Redakcja działu czasopisma naukowego


2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowejOrganizacja konferencji krajowej2014

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013
Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2012Redakcja naczelna czasopisma naukowego


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2010


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego