Redaktor Naczelny
[Editorial Head]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Media Sphere Journal