Healthy lifestyle as a future problem of the Polish and Ukrainian border areas

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Bartłomiej Drop
Miejsce: Lutsk
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Cross-Border Polish-Ukrainian Cultural Cooperation In The Bug Euroregion
Redaktorzy: Janusz Niczyporuk
Strony od-do: 145-147
Dostęp WWW: http://isaplublin.pl/sites/isap/files/pliki/publikacje/twk_03.pdf