2022

2021
2020

 • De vertalingen en de onvangst van Herman Heijermans’ drama’s in Polen
  [Tłumaczenie i recepcja dramatów Hermana Heijermansa w Polsce.]

 • 2018  2017

 • Een vergelijking van De boeren van Władysław Reymont en De vlasachaard va Stij Streuvels en de receptie van De boeren in Nederland
  [Porównanie "Chłopów" Władyslawa Reymonta z "De vlaschaard" Stijna Streuvelsa. Recepcja "Chłopów" w Holandii.]

  [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia


 • 2016

  2015

  2014  Organizacja konkursów i olimpiad


  2013


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konkursów i olimpiad


  2012  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego
  2011


  Organizacja konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej  Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego  2010
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  2009
  2007