2021

Prace licencjackie
  • De kaasbereiding in de cultuur en geschedenis van de Nederlanden
  • Nationale en religieuze feestdagen gevierd in Nederland en Polen. Een vergelijkende studie
  • De sociale positie van Poolse immigranten in Nederland in de jaren 1944-2020
  • De Beeldenstorm - het begin van de vervolging van Katholieken in Nederland
  • De windmolen en de leeuw als culturele symbolen van Nederland
  • Nationale identiteit van de Belgen: culturele en historische context
  • Johan Cruijff en Louis van Gaal - Nederlandse „revolutionairen” in de voetbalwereld
  • Consensuscultuur als symbool van de Nederlandse culturele identiteit