dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
asystent - Katedra Literatury Niderlandzkiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.wlodarczyk-kazirod_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0842-0742