2021
2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowej2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL


2018


2017Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2016


2015


Książka naukowa recenzowanaArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
2014
Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2013


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012Udział w konferencji międzynarodowej


2011

2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł w czasopiśmie
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu KUL


2009


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Organizacja konferencji


Udział w konferencji2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Udział w konferencji krajowej


Udział w konferencji2007Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2006


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


Udział w konferencji


2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Wygłoszenie referatu na konferencji20032002Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2001


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Udział w konferencji międzynarodowej