Praca magisterska: Życie teatralne w Lublinie w latach 1892-1893 (1999).

Doktorat: Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza (2006).

Habilitacja: Między zwątpieniem a nadzieją. Wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989 (2018).

 

Zainteresowania naukowe i obszary badawcze: dramat i teatr polski okresu PRL-u, dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, dramat polski po 1989 roku, problematyka sacrum w najnowszej polskiej literaturze dramatycznej w kontekście współczesnych przemian kulturowych, zagadnienia antropologiczne, aksjologiczne i religijne w polskim dramacie współczesnym.

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020 14:41