Rozliczenia z przeszłością w polityce władz RP na emigracji w okresie II wojny światowej
[Legal Witch-hunt? Settling account with the sc. „Sanacja” regime in the politics of the Polish government in exile during the WWII ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku
Miejsce: Warszawa