Eliminacja chrześcijańskiej demokracji z życia publicznego w Polsce po II wojnie światowej
[The Elimination of Christian Democracy in Poland after WWII]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Chadecja i Unia Europejska - Polska, Europa Środkowa, Europa
Miejsce: Lublin