Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956
[To compromise the uprising. Struggle of the communist propaganda with the Warsaw Uprising 1953-1956]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Redaktorzy: Piotr Plisiecki
Streszczenie: W I części monografii opisano miejsce propagandy w systemie totalitarnym, jej cechy, zasady, metody i środki. Przeanalizowano różne definicje propagandy, zwracając uwagę na przewagę elementów perswazyjnych nad informacyjnymi. Opisano polski system propagandowy w latach 1945-1956. Zwrócono uwagę na "problem" z Powstaniem Warszawskim - nie tylko propagandy komunistycznej, ale też władz RP na uchodźstwie i społeczeństwa w kraju. Ukazano aktualny stan wiedzy na temat Powstania Warszawskiego - jego genezy, przebiegu i skutków, strat wśród żołnierzy i ludności cywilnej. W II części monografii przeprowadzono szczegółową analizę metod i śródków, przy pomocy których komuniści usiłowali "zawłaszczyć" powstanie dla siebie. Wskazano na charakterystyczne tropy w opisie genezy Powstania Warszawskiego, zestawiając je z argumentacją dowództwa AK. Wskazano na elementy przebiegu walk powstańczych, ukazywane w l. 1953-1956. Przedstawiono oceny powstania. Istatnym elementem propagandowym był sposób ukazywania pomocy niesionej powstańcom - ze strony ZSRS oraz Zachodu. Zestawiono ten ostatni element z obchodami (lub ich brakiem) kolejnych rocznic powstania. Wśród wniosków, obok szczegółowego ukazania konkretnych manipulacji w celu zagospodarowania powstania na własny uzytek (kontrast pomiędzy dowództwem a szeregowymi żołnierzami, epitety, przemilczenia, etc.) znalazła się konstatacja, że rok 1956 odznacza się wyraźnie od lat 1953-1955 jeśli chodzi o treści w publikacjach poświęconych powstaniu, ich język, akcenty. Dwie postaci szczególnie zasłużone dla odkłamywania powstania to Władysław Bartoszewski i Adam Borkiewicz. Cykle ich artykułów pojawiły się na łamach prasy polskiej w 1956 r. Obok nich nadal jednak o powstaniu pisali autorzy szczególnie "zasłużeni" dla komromitowania powstania: Janusz Przymanowski, Karol Małcuzyński, Kazimierz Koźniewski, Edda Werfel, Eugeniusz Wysokiński, Waldemar Tuszyński i in.
Słowa kluczowe: Powstanie Warszawskie, II wojna światowa, ZSRR, Trzecia Rzesza, Armia Krajowa, Warszawa, Polskie Państwo Podziemne
Dostęp WWW: http://www.werset.pl/publikacje/rabinski_skompromitowac.phpCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Jarosław Rabiński",
title = "Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956",
year = "2012",
}

Cytowanie w formacie APA:
Rabiński, J. (2012). Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956. Lublin: