Udział w międzynarodowym projekcie "Christian Democrat Internationalism. Its action in Europe and worldwide from post-World War II until the ‘90s"

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym