Krytyczna edycja źródłowa I i II tomu "Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943"

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym