Wielki Inkwizytor czy Konrad Wallenrod? Emigracyjna działalność Izydora Modelskiego w świetle materiałów Hoover Institution Archives
[The Great Inquisitor or Konrad Wallenrod? Izydor Modelski's emigration activity in the light of materials from Hoover Institution Archives ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wybitni działacze wychodźstwa polskiego i emigracji w XIX-XX wieku
Miejsce: Poznań