Kwestia zachodnia w myśli politycznej Stronnictwa Pracy 1937-1945
[Western matter in the political thought of Labour Party 1937-1945]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy - koncepcje - realizacja do 1989 r.
Miejsce: Szczecin