Two ways of Polish ChristianDemocracy 1945-1970 – under communistic regime and toward international cooperation: Karol Popiel, Konstanty Turowski, Janusz Zabłocki, Konrad Sieniewicz

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The development of Christian Democrat Internationalism 1945-1979. The role of parties, movements, people
Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Istituto L. Sturzo, K. Adenauer Stiftung, Centre for European Studies