Polskie podziemie niepodległościowe wobec oddziału AL „Cienia” na terenie Inspektoratu Puławskiego AK (luty-lipiec 1944)
[Polish independence underground in relation to Cień ("The Shadow") troops in region of the Puławy Inspectorate of Home Army (February-July 1944)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Miącz Dariusz