Talvisota - dramatyczna walka o niepodległość Finlandii
[Talvisota - dramatic struggle for independence of Finland]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Popek Joachim