Zjawisko zbierania łupów i trofeów wojennych wśród żołnierzy amerykańskich podczas wojny na Pacyfiku, na przykładzie kampanii na Guadalcanal (1942-1943)
[The Phenomenon of collecting loots and war trophies amongst American soldiers during the war on the Pacific Ocean, on the example of the Guadalcanal campaign (1942-1943)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Nowikiewicz Mateusz