Koncepcje wykorzystania oddziałów Obrony Narodowej we wrześniu 1939 r.
[Conceptions usage of National Defence units in September of 1939]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Konieczny Piotr