Skradzione dzieciństwo, utracona młodość - wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. z perspektywy dzieci i młodzieży na podstawie literatury wspomnieniowej
[Stolen childhood, lost youth - Polish Defensive War in September 1939 from the perspective of children and teenagers on the ground of recollective literature]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Klimczak Ewelina