Pojęcie czynnej służby wojskowej w prawie polskim (1918-1924)
[Conception of the active military service in the Polish law (1918-1924)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Jędrysiak Marcin