Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych w latach 1918-1933
[Debates about armoured forces in the columns of selected German (German-speaking) journals in the years 1918-1933]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Fudalej Krzysztof