Służba sanitarna w 27 wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w świetle wspomnień Grzegorza Fedorowskiego pseudonim
[Health service in 27. Volhynian Infantry Division of Home Army in the light of memories of Grzegorz Fedorowski pseudonym "Griffin""]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Bednarczyk Michał