Członek Komitetu Redakcyjnego
[Member of Editorial Board]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Polish Biographical Studies