Bronisław Hager (1890-1969)
[Bronislaw Hager (1890-1969)]

Hasło słownikowe

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2022
Tytuł publikacji: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 3
Redaktorzy: Rafał Łatka