Słownik biograficzny Polskiego Państwa na Uchodźstwie, t. I
[Biographical Dictionary of the Polish Government-in-Exile, vol. I]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022