Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943, t. III
[The War Diary of the Supreme Commander-in-Chief Polish Armed Forces, General Władysław Sikorski. Vol. 3]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2022