Nurt chrześcijańsko-demokratyczny w II Rzeczypospolitej
[Christian-Democratic Movement in the Second Polish Republic]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki
Redaktorzy: Mieczysław Ryba
Strony od-do: 125-160
Słowa kluczowe: Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Pracy, II Rzeczpospolita, polityka, sejm, senat, myśl polityczna