członek Komitetu Redakcyjnego "Polish Biographical Studies"
[Member of the Editorial Commitee of the Polish Biographical Studies]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Polish Biographical Studies