Expert w audycji historycznej "Białe Plamy" (program III PR)
[Expert in the historical broadcast "White spots"]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Polskie Radio