Ostatnie walki, negocjacje kapitulacyjne i wzięcie do niewoli jednostek niemieckich z Mierzei Wiślanej w maju 1945 r.
[The last battles, capitulation negotiations and the capture of German units of the Mierzeja Wiślana in May 1945.]

Recenzja artykułu naukowego