Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu Dziennika Czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943
[Critical source edition of III&IV vol. of "Register of the activity of the Commander-in-Chief Gen. Władysław Sikorski 1939-1943"]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego