Ekspert w ramach programu Nowa Ukraińska Szkoła
[Expert in program New Ukrainian School ]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa