Związki ks. Józefa Pastuszki z Akademią Duchowną w Petersburgu i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
[Relationships of priest Józef Pastuszko with the Spiritual Academy in St. Petersburg and the Catholic University of Lublin]

Recenzja artykułu naukowego