Kapelan wojskowy Edward Choma (1889-1940) - ofiara zbrodni katyńskiej
[Military chaplain Edward Choma (1889-1940) - victim of the Katyn massacre]

Recenzja artykułu naukowego