Obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w listopadzie 1944 r.
[Celebration of the Independence Day of Poland in November 1944.]

Recenzja artykułu naukowego