Alkohol na froncie wschodnim II wojny światowej na podstawie wspomnień Wasilija Briuchowa
[Alcohol on the Eastern Front of World War II based on the memories of Vasily Briuchow]

Recenzja artykułu naukowego