Służbowy i społeczny front walki o trzeźwość w Marynarce Wojennej w dekadzie lat 80-tych
[The public and social front of the battle for sobriety in the Navy in the 80's]

Recenzja artykułu naukowego