Chrześcijanie różnych wyznań w Sejmie, Senacie i rządach Drugiej Rzeczpospolitej
[Christians of different religions in the Sejm, the Senate and the governments of the Second Polish Republic]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: O niepodległości ekumenicznie – wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej
Miejsce: Lublin